การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม "FAMILY DATA เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการ"

- หนังสือเชิญประชุม [พมจ.]
- หนังสือเชิญประชุม [พส.]


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,647,489 ครั้ง
3,490,766 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,686 ครั้ง
4,507 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,033,911 ครั้ง
133,598 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat