การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม "FAMILY DATA เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการ"

- หนังสือเชิญประชุม [พมจ.]
- หนังสือเชิญประชุม [พส.]


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,728,871 ครั้ง
3,403,974 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,684 ครั้ง
784 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,395,467 ครั้ง
97,584 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat