หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2561
หลักสูตร Digital Economy for Management(DE4M) รุ่นที่ 7
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ วิสัยทัศน์ ให้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยี่เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,555,479 ครั้ง
3,483,026 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,778 ครั้ง
1,682 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,415,254 ครั้ง
157,241 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat