หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2561
หลักสูตร Digital Economy for Management(DE4M) รุ่นที่ 7
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ วิสัยทัศน์ ให้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยี่เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,803,707 ครั้ง
3,385,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,684 ครั้ง
1,025 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,502,127 ครั้ง
92,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat