คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๙๔ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และ คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๙๕ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้ตรวจและประเมินการจัดการพลังงาน

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2561
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๙๔ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๙๕ / ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้ตรวจและประเมินการจัดการพลังงาน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,424,347 ครั้ง
3,538,467 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,727 ครั้ง
1,486 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,701,756 ครั้ง
148,079 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat