คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๗๙๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2561
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๗๙๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,194,723 ครั้ง
3,592,482 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,337 ครั้ง
1,463 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
200,872 ครั้ง
23,695 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat