สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ ระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบปี 61 เพื่อบริหารอัตรากำลังคนในส่วนราชการที่ใช้เงินนอกงบเป็นไปในทางเดียวกัน,ให้หน่วยงานดาวโหลดข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 61

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2561
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้

-ระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบปี 61 เพื่อบริหารอัตรากำลังคนในส่วนราชการที่ใช้เงินนอกงบเป็นไปในทางเดียวกัน
-ให้หน่วยงานดาวโหลดข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 61
 
ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10  >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ  หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,309,733 ครั้ง
3,393,590 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,121 ครั้ง
753 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,498,517 ครั้ง
98,309 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat