หลักสูตรการอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 13 หลักสูตร และเดื่อนสิงหาคม 2561 จำนวน 16 หลักสูตร :: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2561
หลักสูตรการอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 13 หลักสูตร และเดื่อนสิงหาคม 2561 จำนวน 16 หลักสูตร
:: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,363,373 ครั้ง
3,534,925 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,498 ครั้ง
816 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,640,943 ครั้ง
141,412 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat