หลักสูตรการอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 13 หลักสูตร และเดื่อนสิงหาคม 2561 จำนวน 16 หลักสูตร :: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2561
หลักสูตรการอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 13 หลักสูตร และเดื่อนสิงหาคม 2561 จำนวน 16 หลักสูตร
:: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,790,208 ครั้ง
3,405,589 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,649 ครั้ง
1,252 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,456,764 ครั้ง
100,422 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat