สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ :: ระเบียบการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างจากเงินนอกงบ ปี 61 ...., กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ....(โครงการจ่ายตรง),ซ้อมความเข้าใจกรณีกำหนดรายชื่อรายการ....และอุปกรณ์ในการบำบัดโรค

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2561
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้
- ระเบียบการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างจากเงินนอกงบ ปี 61 เนื่องจากส่วนราชการไม่พร้อมจึงขอชะลอการบังคับใช้ออกไปก่อน    
- กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร(โครงการจ่ายตรง)    
- ซ้อมความเข้าใจกรณีกำหนดรายชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค
ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,562,674 ครั้ง
3,483,937 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,823 ครั้ง
3,745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,422,424 ครั้ง
158,843 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat