(ด่วนที่สุด)ขอรายชื่อผู้ประสานในการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่องโยงหน่วยงานภาครัฐ : GIN

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2561

ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ประสานและเบอร์ติดต่อ เพื่อจัดส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศทส.สป.พม.) นำแจ้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่และติดตั้งเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้กับหน่วยงาน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,653,678 ครั้ง
3,491,355 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17,474 ครั้ง
5,691 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,040,098 ครั้ง
134,777 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat