สรุปผลการเข้าร่วมรับฟ้งการบรรยาย หัวข้อ "ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน"

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2561
ไฟล์:::สรุปผลการเข้าร่วมรับฟ้งการบรรยาย หัวข้อ "ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน"


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,425,693 ครั้ง
3,538,583 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,549 ครั้ง
1,749 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,703,116 ครั้ง
148,315 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat