ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2561

ไฟล์:::ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15  :: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,408,971 ครั้ง
3,537,420 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,093 ครั้ง
1,535 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,686,426 ครั้ง
146,149 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat