ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2561

ไฟล์:::ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15  :: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,947,099 ครั้ง
3,410,430 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,329 ครั้ง
437 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,306,372 ครั้ง
101,725 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat