กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2561
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ขี้แจงประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงประเด็นคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินผู้ยากไร้ ในต่างจังหวัดตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดแล้ว แต่ผู้ยากไร้ที่ถูกสวมสิทธิ์กลับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางนภา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งตามอำนาจหน้าที่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาระบบ แผนที่ทางสังคม (Social Map) และผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
นางนภา กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและผู้ที่คาดว่าอาจถูกสวมสิทธิฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรม พส. ได้ โดยกรมฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การสังคมสงเคราะห์และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ประสบความเดือนร้อนแต่ละราย ตามระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และให้การช่วยเหลือติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ โดยสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat