แนวทางปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ)

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2561
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/download_form/20180906155350.pdf แบบขอยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติราชการสำหรับผู้ที่ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือในเวลาที่กำหนด http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/download_form/20180906150910.pdf


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat