>>>สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ :: ไฟล์ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายของทางราชการหมวด6 ค่าบริการโลหิตหมวด7 เทคนิคการแพทย์และพยาธิเพิ่มเติม และไฟล์การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบGFMIS

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2561
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ 
- ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายของทางราชการหมวด6 
ค่าบริการโลหิตหมวด7 เทคนิคการแพทย์และพยาธิเพิ่มเติม
- การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบGFMIS 

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10
>>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,372,451 ครั้ง
3,535,231 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,612 ครั้ง
970 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,650,017 ครั้ง
142,061 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat