สามารถ download ไฟล์::การใช้แบบฟอร์มคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ... โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสังกัด พม. ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2561
สามารถ download ไฟล์::การใช้แบบฟอร์มคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ... โดยขอความร่วมมือส่วนราชการสังกัด พม. ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10
 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat