ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 4 หลักสูตร

วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 4 หลักสูตร
1.การจัดทำราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาและงานก่อสร้าง
2.กฏระเบียบ การวินิจฉัยและแนวปฏิบัติล่าสุดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3.เจาะลึก พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับผู้อนุมัติ อนุญาตและผู้บริหาร
4.เจาะลึก ร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่าง พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat