การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3)

วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2561
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
13,311,820 ครั้ง
3,254,691 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1,084 ครั้ง
593 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,270,131 ครั้ง
80,658 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat