การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3)

วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2561
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
14,833,480 ครั้ง
3,334,448 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,952 ครั้ง
653 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
981,904 ครั้ง
125,979 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat