ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 2) จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 2) จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,767,013 ครั้ง
3,404,928 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,666 ครั้ง
232 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,433,602 ครั้ง
99,222 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat