ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) (Systematic Thinking in 4.0 Era)

วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) (Systematic Thinking in 4.0 Era)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,857,141 ครั้ง
3,386,014 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,045 ครั้ง
691 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,555,598 ครั้ง
94,011 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat