ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) (Systematic Thinking in 4.0 Era)

วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) (Systematic Thinking in 4.0 Era)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,653,678 ครั้ง
3,491,355 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17,474 ครั้ง
5,691 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,040,098 ครั้ง
134,777 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat