ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ "โครงการฝึกอบรมทั้ง ๕ หลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒" โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ "โครงการฝึกอบรมทั้ง ๕ หลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒"
1.หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10
2.หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 2
3.หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 9
4.หลักสูตร"Synergy for Management" (Synergy) รุ่นที่ 4
5.หลักสูตร"Public-Private Partnerships for Executives Program" (PEP) รุ่นที่ 7
::: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,424,347 ครั้ง
3,538,467 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,727 ครั้ง
1,486 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,701,756 ครั้ง
148,079 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat