ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ "โครงการฝึกอบรมทั้ง ๕ หลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒" โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ "โครงการฝึกอบรมทั้ง ๕ หลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒"
1.หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10
2.หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 2
3.หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 9
4.หลักสูตร"Synergy for Management" (Synergy) รุ่นที่ 4
5.หลักสูตร"Public-Private Partnerships for Executives Program" (PEP) รุ่นที่ 7
::: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,309,733 ครั้ง
3,393,590 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,121 ครั้ง
753 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,498,517 ครั้ง
98,309 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat