ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง นโยบายตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

- คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๒๐๘๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,417,373 ครั้ง
3,538,022 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,149 ครั้ง
697 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,694,816 ครั้ง
147,285 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat