ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง มาตรการการกำกับ ดูแล และการใช้สาธารณูปโภคของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2562
ระกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง มาตรการการกำกับ ดูแล และการใช้สาธารณูปโภคของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,362,189 ครั้ง
3,425,288 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,556 ครั้ง
627 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,485,131 ครั้ง
110,929 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat