โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค ๔.๐" (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2562
โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค ๔.๐"  (รุ่นที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,424,347 ครั้ง
3,538,467 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,727 ครั้ง
1,486 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,701,756 ครั้ง
148,079 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat