โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค ๔.๐" (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2562
โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการภาครัฐ ยุค ๔.๐"  (รุ่นที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,309,733 ครั้ง
3,393,590 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,121 ครั้ง
753 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,498,517 ครั้ง
98,309 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat