ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตร ๑๐๘ ...,หลักสูตร ๑๑๔...,หลักสูตร ๑๑๕ ... และหลักสูตร ๑๑๖ ... (พ.ร.บ.ใหม่)

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2562
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร
- หลักสูตร ๑๐๘ การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- หลักสูตร ๑๑๔ การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
- หลักสูตร ๑๑๕ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพี่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ
- หลักสูตร ๑๑๖ การจัดการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.ใหม่)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat