โครงการพัฒนา "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๒ โดยบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2562
โครงการพัฒนา "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล" ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๒ โดยบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,656,363 ครั้ง
3,402,483 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,314 ครั้ง
1,366 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,322,997 ครั้ง
94,837 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat