ขอเชิญบุคลากรที่สนใจโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ :สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒
- หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่้วไป(Public) หลักสูตรความต้องการของหน่วยงาน(In house) หลักสูตรอบรมทางไกล(E-training)
และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
:สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,402,968 ครั้ง
3,396,054 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,324 ครั้ง
1,143 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,591,657 ครั้ง
102,621 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat