ขอเชิญบุคลากรที่สนใจโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ :สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒
- หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่้วไป(Public) หลักสูตรความต้องการของหน่วยงาน(In house) หลักสูตรอบรมทางไกล(E-training)
และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
:สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,362,189 ครั้ง
3,425,288 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,556 ครั้ง
627 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,485,131 ครั้ง
110,929 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat