ขอเชิญบุคลากรที่สนใจโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ :สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2562
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒
- หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่้วไป(Public) หลักสูตรความต้องการของหน่วยงาน(In house) หลักสูตรอบรมทางไกล(E-training)
และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
:สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
14,616,940 ครั้ง
3,319,838 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,809 ครั้ง
655 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
998,056 ครั้ง
73,275 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat