ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,412,238 ครั้ง
3,537,662 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,365 ครั้ง
1,032 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,689,688 ครั้ง
146,595 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat