หลักเกณฑ์และวิธีติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,108,117 ครั้ง
3,522,753 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,907 ครั้ง
224 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,085,238 ครั้ง
160,501 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat