บัญชีสรุปการแต่งตั้งข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 654/2562 ลว. 27 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2562
บัญชีสรุปการแต่งตั้งข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 654/2562 ลว. 27 มีนาคม 2562


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat