เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2562
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เอกสารแนบ ได้แก่
1) หนังสือเชิญประชุม 2 ฉบับและกำหนดการ
2) แบบตอบรับ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,540,419 ครั้ง
3,481,616 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,011 ครั้ง
779 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,400,212 ครั้ง
154,765 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat