เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2562
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เอกสารแนบ ได้แก่
1) หนังสือเชิญประชุม 2 ฉบับและกำหนดการ
2) แบบตอบรับ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,730,660 ครั้ง
3,404,062 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,463 ครั้ง
1,021 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,397,246 ครั้ง
97,715 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat