โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
๑.หลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากร"
๒.หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้อย่างมืออาชีพ"
๓.หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ" รุ่นที่ ๑๐
๔.หลักสูตร "การจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติจริง" รุ่นที่ ๑๘
๕.หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร"


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,803,707 ครั้ง
3,385,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,684 ครั้ง
1,025 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,502,127 ครั้ง
92,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat