กรมประมงมีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมง จำนวน ๒ อัตรา เจ้าพนักงานเดินเรือ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน นายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2562
กรมประมงมีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมประมง จำนวน ๒ อัตรา เจ้าพนักงานเดินเรือ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา นายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,828,951 ครั้ง
3,385,774 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,443 ครั้ง
687 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,527,360 ครั้ง
93,655 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat