โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑๓ หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,593,314 ครั้ง
3,434,867 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,562 ครั้ง
553 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,167,539 ครั้ง
96,523 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat