ชุดความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้และการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management : KM) และการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Reserch : R2R) มาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,312,507 ครั้ง
3,423,237 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,176 ครั้ง
745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,479 ครั้ง
107,433 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat