ชุดความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้และการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management : KM) และการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine to Reserch : R2R) มาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,430,248 ครั้ง
3,538,945 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,057 ครั้ง
1,374 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,707,634 ครั้ง
149,023 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat