ประกาศเรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat