หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓:มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(มูลนิธิ สวค.)

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2563
หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓:มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(มูลนิธิ สวค.)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,081,831 ครั้ง
3,521,855 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,822 ครั้ง
392 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,058,959 ครั้ง
158,797 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat