หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ :สำนักงานบริการ มหาวิทยาลัยศิลปกร

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2563
หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ :สำนักงานบริการ มหาวิทยาลัยศิลปกร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,128,474 ครั้ง
3,523,830 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,720 ครั้ง
518 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,105,581 ครั้ง
162,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat