Mini Master of Management Program, MMM รุ่นที่ ๗๒ ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ : คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2563
Mini Master of Management Program, MMM รุ่นที่ ๗๒ ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ : คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,659,337 ครั้ง
3,437,736 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,539 ครั้ง
1,506 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,233,519 ครั้ง
101,578 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat