แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมที่มีอายุระหว่าง 57 - 60 ปี เข้าร่วมโครงการสัมมนา

วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2563
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมที่มีอายุระหว่าง 57 - 60 ปี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ดุลยภาพชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการ พม.


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,717,971 ครั้ง
3,555,512 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,598 ครั้ง
1,501 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,981,418 ครั้ง
115,188 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat