สามารถ Download ไฟล์:หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2563ไว้เบิกเหลื่อมปี

วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2563
สามารถ Download ไฟล์:หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2563ไว้เบิกเหลื่อมปี
ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/Detail10.aspx?id=1066
หรือ คลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,717,971 ครั้ง
3,555,512 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,598 ครั้ง
1,501 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,981,418 ครั้ง
115,188 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat