บัญชีสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 2185,2186/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

วันที่ประกาศ : 14 ต.ค. 2563
ขอส่งบัญชีสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 2185,2186/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,938,121 ครั้ง
3,564,991 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,773 ครั้ง
1,414 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,907,064 ครั้ง
124,382 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat