เชิญร่วมรับฟังเสวนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Government Technology Foresight)"และ "การประยุกต์กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ (AI Government Framework)"

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2564
เชิญร่วมรับฟังเสวนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ของผู้นำในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Government Technology Foresight)"และ "การประยุกต์กรอบปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ (AI Government Framework)" ในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live และ YouTube 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,179,270 ครั้ง
3,589,842 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
185,419 ครั้ง
21,055 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat