คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๓๗๕ /๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๓๗๕ /๒๕๖๔  เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,174,659 ครั้ง
3,594,811 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
180,808 ครั้ง
26,024 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat