โครงการ “พส. ร่วมใจฟื้นฟูพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Details
โครงการ “พส. ร่วมใจฟื้นฟูพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
 • Details
Share


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,372,451 ครั้ง
3,535,231 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,612 ครั้ง
970 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,650,017 ครั้ง
142,061 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat