ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ประกาศ : 28 ส.ค. 2563
ประกาศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,717,971 ครั้ง
3,555,512 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,598 ครั้ง
1,501 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,981,418 ครั้ง
115,188 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat