การกำหนดแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2563
การกำหนดแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,155,944 ครั้ง
3,587,197 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
162,093 ครั้ง
18,410 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat