ขอส่งบัญชีสรุปสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 2432/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2563
บัญชีสรุปสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 2432/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,155,944 ครั้ง
3,587,197 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
162,093 ครั้ง
18,410 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat