แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2564
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 6 กลุ่ม/ฝ่าย ได้เเก่ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มมาตรการเเละกลไก 3. กลุ่มส่งเสริมเเละประสานงาน 4. กลุ่มบริหารกองทุน 5. กลุ่มพัฒนาเเละรับรองมาตรฐาน 6. กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครเเละเครือข่าย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat