แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2564
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประกอบไปด้วย 8 กลุ่ม/ฝ่าย ได้เเก่ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มนโยบายและแผนงาน 3. กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง 4. กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 5. กลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ 6. กลุ่มโครงการพระดำริ 7. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 8. นิคมสร้างตนเอง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat