ขยายระยะเวลาถือปฏิบัติตามมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ส่วนกลาง) ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายชื่อบุคลากรที่มีภารกิจสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงานที่กรมฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ - วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2564
ขยายระยะเวลาถือปฏิบัติตามมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ส่วนกลาง) ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายชื่อบุคลากรที่มีภารกิจสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงานที่กรมฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ - วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,174,484 ครั้ง
3,594,801 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
180,633 ครั้ง
26,014 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat