สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการศึกษาและเปิดเวทีวิพากษ์งานวิจัยโครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุตามนโยบายประชารัฐฯ

วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 2562


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,937,844 ครั้ง
3,410,218 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,605 ครั้ง
327 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,297,123 ครั้ง
101,359 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat